Naše služby

KORPORÁTNÍ SLUŽBY

Umíme Vám připravit vhodnou formu pro Vaše podnikání s ohledem na Vaše potřeby. S námi se ve světě obchodních korporací neztratíte!

Obchodní korporace

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

 • Založení společností, poboček a jiných organizačních složek
 • Výběr vhodných firemních a investičních struktur
 • Komplexní investice do korporací
 • Asistence při získání potřebných licencí a oprávnění
 • Reorganizace korporačních struktur
 • Spory vlastníků podílů v obchodních korporacích, akcionářské žaloby
 • Squeeze-out procesy, akcionářské dohody
 • Příprava a organizace valných hromad obchodních korporacích
 • Jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace
 • Problematika evidence konečného vlastníka (UBO)
 • Korporátní due diligence
 • Příplatky mimo základní kapitál
 • Finanční asistence
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních korporací
 • Výplata dividend a jiných vlastních zdrojů
 • Poradenství při ukončování činnosti obchodní korporace, likvidace obchodních korporací
 • Vypracování firemních dokumentů a vyjednávání s obchodními partnery
 • Plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku
 • Kompletní vedení korporátního spisu, dodržování povinností veřejného zpřístupňování informací
 • Vnitrostátní a přeshraniční přeměny obchodních korporací