Náš tým

JAN PALEČEK, MGR. BC.

Advokát

BIO

Jan Paleček je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na smluvní právo, korporátní agendu, nemovitosti, spory a na oblast IP/IT.

Při poskytování právního poradenství se Jan Paleček zabývá zejména smluvní agendou obchodněprávní i občanskoprávní, zaměřuje se na běžnou agendu provozu společnosti (včetně due diligence), fúze a akvizice a na právo nemovitostí. V oblasti fúzí a akvizic se Jan Paleček podílel na mnoha transakcích jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího, zejména v oblasti nemovitostí. V korporátním právu se Jan Paleček soustředí jak na obecnou agendu správy a řízení společností, tak na transformaci společností a další aspekty obchodního práva. V rámci transformací se specializuje na zřizování holdingových struktur a provádění fúzí, stejně jako další typy transformací společností.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2018 Jan Paleček působil v advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI a před tím také v německé advokátní kanceláři Noerr v Praze. V roce 2013 absolvoval Jan Paleček studijní pobyt ve Spojených státech, kde se zabýval zejména právem obchodních korporací a duševním vlastnictvím.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Smluvní právo
 • Obchodní korporace a fúze a akvizice
 • Nemovitosti
 • Sporná agenda
 • IP/IT

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a korporátních otázek (komplexní právní servis k valným hromadám obchodních společností, zakládání obchodních společností, úprava zakladatelských dokumentů), např. poskytování poradenství významným místním i mezinárodním klientům v oblasti zemědělství při revizi komplexní smluvní a korporátní dokumentace
 • Právní prověrky řady společností, např. významné německé a švédské pojišťovně
 • Účast na vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcích, např. poradenství významné mezinárodní skupině při získávání kontroly nad českou společností prodávající produkty denní spotřeby
 • Poskytování právních služeb v oblasti realitních transakcí (akvizice průmyslové oblasti, due diligence velkých společností, které se zaměřují na nájemní a podnájemní vztahy)
JAN PALEČEK, MGR. BC.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2014), titul Mgr.
 • University of Nebreska-Lincoln, Právnická fakulta, Lincoln, USA (2013)
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno (2011), titul Bc.

JAZYKY

 • český, anglický, německý

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

jan.palecek@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu