Náš tým

LUMÍR SWIECH, MGR.

Advokát

BIO

Lumír Swiech je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se zejména na poskytování poradenství v oborech smluvní a obchodní právo, práva duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a prodejů společností a pohledávek. Za svého působení v oboru poskytoval klientům poradenství také v oblastech realitních obchodů, soudních sporů, insolvencí a restrukturalizací.

V oblasti smluvního a obchodního práva Lumír Swiech poskytuje každodenní poradenství v dodavatelsko-odběratelských vztazích, vč. případných regulatorních přesahů a ochrany duševních práv. V rámci akvizic a prodejů má na starosti přípravu transakční dokumentace a řízení kompletních právních prověrek cílových společností nebo jejich majetku. Aktuálně vede několik GDPR auditů.

Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří FORLEX v roce 2016, Lumír Swiech pracoval více než sedm let pro advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Smluvní vztahy
  • Právo duševního vlastnictví
  • Ochrana osobních údajů
  • Prodeje obchodních společností a obchodních závodů

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

  • Poradenství velkého množství podniků v nejrůznějších oblastech dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně například rozsáhlých adaptačních projektů, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
  • Poradenství při akvizicích a prodejích společností v oblastech informačních technologií, strojírenství, zdravotních a jiných služeb
  • Poradenství při balíkových převodech pohledávek, včetně pohledávek bankovních institucí
  • Vedení četných obchodních i občanskoprávních sporů před soudem i jejich řešení mimo soudní nebo rozhodčí orgán
LUMÍR SWIECH, MGR.

VZDĚLÁNÍ

  • Masarykova univerzita, Brno (2010), titul Mgr.

JAZYKY

český, anglický

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

  • Česká advokátní komora

E-MAIL

lumir.swiech@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu