###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - krizová opatření


9/10/2020

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled nově vydaných krizových opatření (z nichž část je účinná už dnešní půlnocí – 9. října 2020, 00:00 hod.)

KRIZOVÉ OPATŘENÍ č. 995

od pátku 9. října 2020 (00:00 hod.) do neděle 11. října 2020 (23:59 hod.)

- plné znění dostupné zde

ZAKÁZÁNO

 • hromadné akce nad 10 osob uvnitř / nad 20 osob venku;

výjimka: členové domácnosti, výkon povolání, podnikatelská a jiná obdobná činnost, účast na svatbě, prohlášení o registrovaném partnerství, pohřbu, jednání státních orgánů;

 • odstup od jiných osob menší než 2 metry;
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti (převážně se zpěvem, vč. zkoušek);
 • provoz heren a kasin; vnitřních sportovišť; posiloven a fitness center; umělých koupališť a wellness zařízení; zoologických zahrad; zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnosti).

OMEZENO

 • divadelní, filmová a jiná umělecká představení (kde se převážně nezpívá) – 500 diváků; zdržovat se převážně na místě k sezení; nepodávat občerstvení; 2 metry rozestupy;
 • sportovní akce organizované sportovními svazy – pouze sportovci a realizační tým do 130 osob;
 • bohoslužby – do 100 osob – s místem k sezení;
 • provozovny stravovacích služeb

-   uzavřeny 20:00 hod. do 6:00 hod. (výjimka – neslouží pro veřejnost – např. zaměstnanecké stravování; výdejová okýnka; svatby a vstup do registrovaného partnerství – 00:00 hod. až 6:00 hod.);

-   odstup alespoň 1,5 metru mezi stoly;

-   u stolu nejvýš 4 lidé (výjimka – domácnosti);

-   vypnutí WI-FI;

-   kluby a diskotéky – uzavřeny 20:00 hod. do 6:00 hod – zákaz živé hudby a tance;

 • nákupní centra – s prodejní plochou více než 5.000 m2

-   food court – u stolu max. 2 zákazníci;

-   místa k odpočinku – nelze se shromažďovat;

-   vypnutí WI-FI;

-   1 osoba dohlížející na dodržování pravidel;

-   informování zákazníků o opatřeních a povinnosti dodržovat rozestupy 2 m;

-   zamezovat shlukování osob – toalety, eskalátory, podzemní garáže, výtahy aj.

omezení svobody pohybu a pobytu – do nákupních center a prodejen a provozoven služeb (výjimka stravovací služby) lze vstupovat a pobývat v nich pouze ve skupinkách po 2 osobách – s rozestupy mezi skupinkami 2 m (výjimka – osoba mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti).

Rovněž od 9. října 2020 (00:00 hod.) do 25. října 2020 (23:59 hod.) se zpřísňují pravidla pro návštěvy ve zdravotnických zařízení a podmínky přítomnosti třetí osoby u porodu.

Plné znění zde.

Dále pak od 12. října 2020 (00:00 hod.) do 25. října 2020 (23:59 hod.) je omezen provoz škol a vzdělávacích institucí. Mj. došlo k prodloužení podzimních prázdnin i na dny 26. a 27. října 2020.

Plné znění zde.

KRIZOVÉ OPATŘENÍ č. 996

od pondělí 12. října 2020 (00:00 hod.) do neděle 25. října 2020 (23:59 hod.)

- plné znění dostupné zde

ZAKÁZÁNO

 • hromadné akce nad 10 osob uvnitř / nad 20 osob venku;

výjimka – členové domácnosti, zaměstnanci konající práci pro stejného zaměstnavatele; osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost; osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona (a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob) – tyto osoby udržují odstup 2 m;

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení vč. cirkusů a varieté;
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb (výjimka – bydliště a mateřské školy);
 • poutě a podobné tradiční akce;
 • kongresy a jiné vzdělávací akce;
 • veletrhy;
 • provoz heren a kasin;
 • vnitřních sportovišť; posiloven a fitness center; umělá koupaliště; zoologické zahrady; muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária, jiné historické a kulturní objekty;
 • zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnosti);

OMEZENO

 • provozovny stravovacích služeb

-   uzavřeny 20:00 hod. do 6:00 hod. (výjimka – neslouží pro veřejnost; výdejová okýnka);

-   odstup alespoň 1,5 metru mezi stoly;

-   u stolu nejvýš 4 lidé (výjimka – domácnosti);

-   vypnutí WI-FI;

-   kluby a diskotéky – uzavřeny 20:00 hod. do 6:00 hod – zákaz živé hudby a tance;

 • od 19. října 2020 – účast na svatbě / vstupu do registrovaného partnerství a následné oslavě; pohřbu a smuteční hostině – účast pouze v počtu 30 osob; účast v provozovnách – 00:00 hod. – 6:00 hod.
 • nákupní centra – s prodejní plochou více než 5.000 m2

-   food court – u stolu max. 2 zákazníci;

-   místa k odpočinku – nelze se shromažďovat;

-   vypnutí WI-FI;

-   1 osoba dohlížející na dodržování pravidel;

-   Informování zákazníků o opatřeních a povinnosti dodržovat rozestupy 2 m;

-   zamezovat shlukování osob – toalety, eskalátory, podzemní garáže, výtahy aj.

omezení svobody pohybu a pobytu – do nákupních center a prodejen a provozoven služeb (výjimka stravovací služby) lze vstupovat a pobývat v nich pouze ve skupinkách po 2 osobách – s rozestupy mezi skupinkami 2 m (výjimka – osoba mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti).

právo pokojně se shromažďovat – shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků – ve skupinkách max. po 20 účastnících – mezi skupinkami 2 m rozestupy (účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének).

Případné změny pro Vás samozřejmě sledujeme a budeme Vás informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.