###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - NOVÁ krizová opatření


22/10/2020

Vážení klienti,

přinášíme Vám souhrn nových krizových opatření vlády:

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

krizové opatření č. 1078 (plné znění dostupné zde) - s účinností od 22. 10. 2020, 6:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod. vláda:

zakazuje volný pohyb osob na území České republiky, s výjimkami:

- cest do zaměstnání; výkonu podnikatelské / jiné obdobné činnosti;

- cest za rodinou / osobami blízkými;

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky atd.);

- cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich;

- cest za účelem vycestování z ČR;

- účast na svatbě a pohřbu v počtu ne vyšším než 10 osob a návštěv hřbitova;

- cest zpět do místa svého bydliště;

- pro další výjimky a jejich úplné znění pak plné znění opatření - zde.

nařizuje

- omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště (mimo výjimky);

- omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou – členů domácnosti; zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele; osob společně vykonávajících podnikatelskou /jinou obdobnou činnost; osob, které konají činnost ke které jsou povinni ze zákona; dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách / školských zařízeních

- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné;

omezuje

- právo pokojně se shromažďovat – pouze na 100 účastníků, ve skupinách po 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry (každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání šíření kapének)

doporučuje

- zaměstnavatelům:

 • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště;
 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě;
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činností zaměstnavatele.

- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry (např. při nákupu);

- využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

OMEZENÍ OBCHODŮ A SLUŽEB

krizové opatření č. 1079 (plné znění dostupné zde) - s účinností od 22. 10. 2020, 6:00 hod do 3. 11. 2020 23:59 hod.) vláda:

zakazuje:

- maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou:

 • prodeje potravin; prodeje pohonných hmot; prodeje paliv; podeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží; lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků; prodejen malých domácích zvířat; prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata; prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; prodejen novin a časopisů; prodejen tabákových výrobků; prádelen a čistíren; provozoven servisu a oprav silničních vozidel; provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích; prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím; provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany; prodejen zahrádkářských potřeb vč. osiva a sadby; pokladen prodeje jízdenek; květinářství; provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence … (pro úplné znění všech výjimek plné znění opatření zde)

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (výjimka – provozovny nesloužící veřejnosti – př. zaměstnanecké stravování)

- přítomnost veřejnosti v provozovnách ubytovacích zařízeních (výjimka – poskytují stravování ubytovaným osobám – v čase 6:00 hod do 20:00 hod)

 • výjimka – prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejová okénka, take away) – nicméně zakázáno v čase 20:00 hod do 6:00 hod.

- prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m;

- dále se rovněž zakazují koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (vč. cirkusů a varieté); společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech; poutě a podobné tradiční akce; kongresy a jiné vzdělávací akce; veletrhy; provoz heren a kasin; provoz vnitřních sportovišť; provoz a používání umělých koupališť; wellness vč. saun; solária; solné jeskyně; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost).

- zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou – služebních cest (další výjimky v plném znění opatření zde)

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

omezuje:

- provoz stravovacích služeb, které nejsou zakázány tak, že:

 • rozestupy stolů 1,5 m;
 • u stolu max. 4 zákazníci (výjimka členové domácnosti);
 • nesmí být přítomno více zákazníků, než je míst k sezení;
 • zákaz produkce živé hudby a tance;
 • vypnutí WI-FI.

- provozovny hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti;

- činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m tak, že:

 • místa k odpočinku – nelze se shromažďovat;
 • vypnutí WI-FI;
 • 1 osoba dohlížející na dodržování pravidel;
 • informování zákazníků o opatřeních a povinnosti dodržovat rozestupy 2 m;
 • zamezovat shlukování osob – toalety, eskalátory, podzemní garáže, výtahy aj.

ANTIVIRUS

- prodloužení režimu A do konce roku;

- od 1. 10. 2020 (režim A) – nárok na 100 % náhrady vyplacených mezd + do 50.000 Kč – v případě nuceného omezení (uzavření) provozu / v případě karantény zaměstnance stále 80 %;

- o úpravách režimu B a C bude ještě vláda rozhodovat;

- nově tak zaměstnavatelé obdrží celou částku za vyplacenou náhradu mzdy od státu;

- prozatím nebyl vypracován oficiální manuál ke změnám režimu A.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO PODNIKATELE

- vláda schválila návrh zákona, na základě kterého by podnikatelé a společníci malých s.r.o. dostali 500 Kč / den s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky;

- návrh bude projednán ve zrychleném legislativním procesu v Poslanecké sněmovně.

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

- vláda schválila ošetřovné ve výši 400 Kč / den a to v případě péče o dítě do 10 let nebo osobu handicapovanou.

ODKLAD EET

- všechny 4 fáze (tedy i v současnosti probíhající) byly pozastaveny/odloženy do 1. 1. 2023.

COVID III

- prodloužení do poloviny roku 2021;

- nově i pro investice.

PROMINUTÍ DANĚ

- dle rozhodnutí vlády by mělo dojít k prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň pro subjekty, které jsou dotčeny usnesením vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 (dostupné zde).

COVID NÁJEMNÉ

- prodlužuje se pokračování programu – COVID nájemné a byla zveřejněna druhá výzva;

- v rámci programu COVID NÁJEMNÉ je možné žádat o 50 % nájemného za období červenec, srpen a září a to u subjektů dotčených krizovými opatřeními (např. provozovny, restaurace, kina, divadla, kongresy aj.).

COVID SPORT

- program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19.

COVID KULTURA

- prodlužuje se pokračování programu – COVID kultura a byla zveřejněna druhá výzva.

COVID BUS

- k podpoře podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě.

Pokud budete chtít pomoct s realizací kteréhokoliv z programů/podpor, rádi Vám pomůžeme.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.