###

AKTUALITA

coronavirus update - další nová opatření


27/10/2020

Vážení klienti,

v reakci na včerejší jednání vlády Vám zasíláme přehled nových povinností stanovených krizovými opatřeními vlády. Povšimněte si zejména nových povinností stanovených pro zaměstnavatele (home-office) a prodloužení režimu B programu Antivirus.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

krizové opatření č. 1102 (plné znění dostupné zde) - s účinností od 28. 10. 2020 (00:00 hod.) do 3. 11. 2020 (23:59 hod) vláda:

ZAKAZUJE volný pohyb osob na území České republiky v době od 21:00 hod. do 4:59 hod., s výjimkami:

- cest do zaměstnání, výkonu podnikatelské / jiné obdobné činnosti; výkonu povolání a zpět do místa bydliště;

- výkonu činnosti sloužící k zajištění – bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby;

- neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů;

- venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.

ZAKAZUJE volný pohyb osob na území České republiky v době od 5:00 hod. do 20:59 hod., s výjimkami:

- cest do zaměstnání, výkonu podnikatelské / jiné obdobné činnosti; výkonu povolání;

- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léku a zdravotních prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu;

- cest nezbytně nutných pro dobrovolnictví / sousedskou výpomoc;

- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a do zařízení veterinární péče;

- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých;

- výkonu povolání nebo činnosti sloužící k zajištění – bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní péče nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče;

- cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam;

- cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich;

- cest za účelem vycestování z ČR;

- účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova;

- cest zpět do místa svého bydliště.

NAŘIZUJE

- zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

- omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště (mimo výjimky);

- omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou – členů domácnosti; zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele; osob společně vykonávajících podnikatelskou /jinou obdobnou činnost; osob, které konají činnost ke které jsou povinni ze zákona; dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách / školských zařízeních

- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné;

OMEZUJE

- právo pokojně se shromažďovat – pouze na 100 účastníků, ve skupinách po 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 metry (každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest – nos, ústa, který brání šíření kapének)

doporučuje

- zaměstnavatelům:

 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě;
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činností zaměstnavatele.

- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry (např. při nákupu);

- využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

OMEZENÍ OBCHODŮ A SLUŽEB

krizové opatření č. 1103 (plné znění dostupné zde) - s účinností s účinností od 28. 10. 2020 (00:00 hod.) do 3. 11. 2020 (23:59 hod) vláda:

ZAKAZUJE:

- maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou:

 • prodeje potravin; prodeje pohonných hmot; prodeje paliv; podeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží; lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků; prodejen malých domácích zvířat; prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata; prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží; prodejen novin a časopisů; prodejen tabákových výrobků; prádelen a čistíren; provozoven servisu a oprav silničních vozidel; provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích; prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím; provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem; prodejen zahrádkářských potřeb vč. osiva a sadby; pokladen prodeje jízdenek; květinářství; provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence … (pro úplné znění všech výjimek plné znění opatření zde)

- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (výjimka – provozovny nesloužící veřejnosti – př. zaměstnanecké stravování)

- přítomnost veřejnosti v provozovnách ubytovacích zařízeních (výjimka – poskytují stravování ubytovaným osobám – v čase 6:00 hod do 20:00 hod)

 • výjimka – prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejová okénka, take away) – nicméně zakázáno v čase 20:00 hod do 6:00 hod.

- prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m;

- maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách – v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 4:59 hod. s výjimkou:

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy;
 • lékáren;
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železnicích stanicích a autobusových nádražích;
 • prodej ve zdravotnických zařízeních;
 • provozoven a stravovacích služeb, u kterých je povolena výjimka.

- dále se rovněž zakazují koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (vč. cirkusů a varieté); společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech; poutě a podobné tradiční akce; kongresy a jiné vzdělávací akce; veletrhy; provoz heren a kasin; provoz vnitřních sportovišť; provoz a používání umělých koupališť; wellness vč. saun; solária; solné jeskyně; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; zařízení pro osoby ve věku 6 až 18 let (zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost).

- zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou – služebních cest (další výjimky v plném znění opatření zde)

- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

- prodej na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách; pochůzkový a podomní prodej; výjimka – farmářské trhy, pojízdné prodejny v obcích, kde není možno zakoupit zboží v provozovně;

 • farmářské trhy – zakazuje se konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stoly nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše tržiště nevyskytuje více než 20 osob na 400 m;

OMEZUJE:

- provoz stravovacích služeb, které nejsou zakázány tak, že:

 • rozestupy stolů 1,5 m;
 • u stolu max. 4 zákazníci (výjimka členové domácnosti);
 • nesmí být přítomno více zákazníků, než je míst k sezení;
 • zákaz produkce živé hudby a tance;
 • vypnutí WI-FI.

- provozovny hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti;

- činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m tak, že:

 • místa k odpočinku – nelze se shromažďovat;
 • vypnutí WI-FI;
 • 1 osoba dohlížející na dodržování pravidel;
 • informování zákazníků o opatřeních a povinnosti dodržovat rozestupy 2 m;
 • zamezovat shlukování osob – toalety, eskalátory, podzemní garáže, výtahy aj.

- provoz poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

- provoz květinářství – přítomnost pouze 2 zákazníků;

ANTIVIRUS – prodloužení režimu B

- prodloužení režimu B do konce roku;

- v ostatním zůstává režim B bez změn, tedy:

 • v případě částečné nezaměstnanosti;
 • prostojů;
 • nařízení karantény / péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 %)

- příspěvek 60 % z vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů (max. 29.000 Kč)

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.