###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - nová / prodloužená opatření


23/11/2020

Vážení klienti,

byla vydána nová opatření, která z větší části pouze prodlužují ta původní. Shrnutí několika změn, které obsahují, Vám přinášíme níže.

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU – od 23. 11. 2020 (00:00 hod.) – do 12. 12. 2020 (4:59 hod.)

Nové znění opatření zde.

• nově je volný pohyb omezen mezi 23:00 hod – 04:59 hod.;

• dále se zvyšuje počet osob pro účasti na svatbě, prohlášení osob, že vstupují do registrovaného partnerství a pohřbu na 20 osob;

• nově je umožněno pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob

MALOOBCHOD A SLUŽBY – od 23. 11. 2020 (00:00 hod.) – do 12. 12. 2020 (23:59 hod.)

• nově je možné pořádat zkoušky jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti – přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti;

• maloobchodní prodej a poskytování služeb, u kterých je to možné nesmí být provozováno v čase 23:00 hod. – 4:59 hod.;

• plné znění zde

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST – od 21. 11. 2020 (00:00 hod.) – do odvolání

• předpis nezměněn (plné znění zde)

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.