###

AKTUALITA

Návrh NOVELY Zákoníku práce - "home office"


1/3/2021

Věděli jste, že Poslanecká sněmovna jedná o dílčí novele zákoníku práce zaměřené na tzv. „home office“?

Skupina poslanců předložila minulý týden návrh novely zákoníku práce, která má přinést novou úpravu výkonu práce mimo pracoviště. Dosavadní úprava pouze stroze konstatuje možnost využití různých forem práce mimo pracoviště, nová úprava přináší explicitní pravidla. Tato pravidla by dopadala na dohody o „home office“, pravidla pro jeho nařízení ze strany zaměstnavatele, žádost ze strany zaměstnance či hrazení nákladů.

Návrh novely cílí zejména na potřebu flexibility práce. Jedním z hlavních cílů je také nastavení tzv. rovnováhy work-life balance, tedy sladění rodinného života a práce. Nepochybně by úprava pravidel vztahům prospěla i v aktuální pandemické situaci. Je však otázkou, zda a v jaké podobě se návrh novely propíše do zákoníku práce.