###

AKTUALITA

Právní aktuality 3-4/2021


3/5/2021

Vážení klienti,

opětovně jsme pro Vás sestavili přehled těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů - plné znění zde:

• Evidence skutečných majitelů v novém;

• Novela zákona o regulaci reklamy;

• Vládní návrh stavebního zákona;

• Prosadí se novela zákona o provozu na pozemních komunikacích?;

• Právnická osoba jako člen voleného orgánu;

• Zpřísnění odpovědnosti členů volených orgánů;

• Zákon o prověřování zahraničních investic;

• Změna územního plánu … aneb sledovat úřední desku obce se vyplácí;

• Pozměňovací návrh zákona o návykových látkách terčem ostré kritiky;

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.