###

AKTUALITA

pravní aktuality 5-6/2021


7/7/2021

Vážení klienti,

opět se na Vás obracíme (viz odkaz zde) s přehledem těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů:

  • Rozhodnutí NS k zápisům v obchodním rejstříku;
  • Příspěvek v době částečné práce (tzv. „kurzarbeit“);
  • Konkurenční doložka ve světle nálezu ÚS;
  • Novela občanského zákoníku – automatická prolongace smluv;
  • Novela občanského zákoníku – zneužívající ustanovení;
  • Novela občanského zákoníku – tlačítková novela;
  • Novela občanského zákoníku – telefonní smlouvy;
  • Stavební zákon zamířil do Senátu;
  • Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.