###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - novinky v oblasti ochrany dýchacích cest a testování


22/10/2021

Vážení klienti,

vzhledem k tomu, že dnes odpoledne byla vydána písemná vyhotovení nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, přinášíme Vám opět náš stručný přehled hlavních změn, které v následujících dnech zaměstnavatele čekají.

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

První z mimořádných opatření se týká ochranných prostředků dýchacích cest (plné znění dostupné zde) počne platit již v pondělí 25. října 2021 od 00:00.

Nově jsou povinny všechny osoby, které se nachází ve vybraných vnitřních prostorách (kam z pohledu zaměstnavatelů budou patřit zejména prodejny či provozovny služeb) nosit ochranné prostředky dýchacích cest, ledaže tyto osoby vykonávají práci na tomto místě bez přítomnosti jiné osoby. Shora uvedená výjimka lze vnitřním předpisem zaměstnavatele vyloučit.

Ve všech ostatních vnitřních prostorách (tj. na pracovištích, kam by typicky měly spadat například kanceláře či výrobní haly) musí osoby nosit ochranné prostředky dýchacích cest pouze v takovém případě, kdy nelze zaručit rozestup minimálně 1,5 metru. Zaměstnavatel však může rozhodnout o tom, že tato povinnost platí bez ohledu na rozestupy.

Zaměstnavatelům nové opatření také výslovně ukládá povinnost vybavit zaměstnance dostatečným počtem ochranných prostředků dýchacích cest na každou pracovní směnu.

ÚHRADY DOBROVOLNÉHO TESTOVÁNÍ

Druhé z mimořádných opatření se týká hrazení dobrovolného testování z veřejného zdravotního pojištění (plné znění dostupné zde) a počne platit v pondělí 1. listopadu 2021 od 00:00.

Z veřejného zdravotního pojištění budou od účinnosti shora uvedeného mimořádného opatření hrazeny dva dobrovolně (preventivně) prováděné testy měsíčně, avšak pouze:

• osobám do dovršení 18 let věku;

• osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci prokázanou lékařskou zprávou; a

• osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky.

Jiné než výše uvedené osoby si budou muset preventivní testy nadále hradit samy, což může zkomplikovat situaci zaměstnavatelům, kteří využívají testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění v rámci plošného testování zaměstnanců, k němuž se nad rámec povinností stanovených opatřeními rozhodli přistoupit.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě také zůstáváme k dispozici.