###

AKTUALITA

PRÁVNÍ AKTUALITY 9-10/2021


3/11/2021

Vážení klienti,

opět se na Vás obracíme s přehledem (úplné znění zde) těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů:

• Problematika nárůstu cen u veřejných zakázek;

• Rozhodnutí NSS k výdeji objednávek z e-shopů o svátcích;

• Černé stavby podle nového stavebního zákona;

• Podávání protestů na valné hromadě podle nového ZOKu;

• Schvalování převodu podstatné části jmění;

• Novela zákona o elektronických komunikacích;

• Přežije zástavní právo poskytnuté osobou odlišnou od dlužníka reorganizační plán?;

• Novela notářského řádu;

• Prodloužení otcovské dovolené;

• Zvýšení cestovních náhrad;

• Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.