###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - testování znovu aktuální


22/11/2021

Vážení klienti,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo očekávaná mimořádná opatření týkající se:

• testování zaměstnanců (plné znění zde) s účinností od 22. 11. 2021, s datem prvního testování nejpozději 29. 11. 2021.

• omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb (plné znění zde) s účinností od 22. 11. 2021.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nově mají všichni zaměstnavatelé nejpozději od 29. 11. 2021 povinnost zajistit pravidelné testování zaměstnanců, s frekvencí 1x týdně, a to následovně:

• na pracovišti;

• prostřednictvím laického antigenního testu nebo antigenního testu prováděného poskytovatelem zdravotních služeb.

Zaměstnanci mají povinnost na výzvu zaměstnavatele test podstoupit.

Z této povinnosti jsou stanoveny následující výjimky:

• zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na pracovišti nesetkávají s třetími osobami (výjimka osob ze stejné domácnosti);

• osoby očkované (14 dnů od dokončeného očkovacího schématu);

• osoby s laboratorně potvrzeným proděláním COVID-19 (neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu);

• osoby, které v posledních 7 dnech podstoupili vyšetření RT-PCR nebo rychlý antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem, a to s negativním výsledkem.

Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat.

Pokud zaměstnanec odmítá podstoupit test = zaměstnavatel tuto skutečnost nahlásí orgánu ochrany veřejného zdraví a vydá organizační opatření, dle kterého se omezí setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru. / Zaměstnanec musí nosit prostředek ochrany dýchacích cest po celou dobu na pracovišti, dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně.

Zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci testování v rozsahu jméno a data testování zaměstnance.

MALOOBCHOD A SLUŽBY

Maloobchodní prodejny

• 1 zákazník na 10m2 prodejní plochy;

• dodržovat 1,5 m rozestupy;

• řízení front;

• dezinfekční prostředky;

• informování zákazníků o pravidlech;

• maximální možná cirkulace vzduchu.

Kongresy / vzdělávací akce / představení / sportovní utkání

V případě účasti více než 20 osob se zakazuje přítomnost diváků, pokud nesplňují následující podmínky:

• test RT-PCR před 72 hodinami (platí pouze pro – osoby mladší 18 let; osoby s kontraindikací k očkování osoby rozočkované);

• osoba je očkována a uplynulo 14 dní od dokončení očkovacího schématu;

• osoby s laboratorně potvrzeným proděláním COVID-19 (neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu);

Splnění těchto podmínek je organizátor povinen při vstupu kontrolovat a nevpustit osoby, které neprokáží jejich splnění.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.