###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - písemné potvrzení o testu


20/12/2021

Vážení klienti,

s účinností od dnešního dne (20. 12. 2021) byla upřesněna povinnost ohledně testování zaměstnanců následujícím způsobem (plné znění MO zde):

• zaměstnanci, kteří si provedli/byl jim proveden test s pozitivním výsledkem musí bezprostředně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti a bez zbytečného odkladu se podrobit konfirmačnímu testu;

• doba od zjištění pozitivního výsledku testu (viz výše) do obdržení výsledku konfirmačního testu se považuje za překážku na straně zaměstnavatele (§ 208 ZP), po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci na straně zaměstnance;

• zaměstnavatel je povinen zaměstnanci s pozitivním výsledkem testu vystavit písemné potvrzení (vzor potvrzení zde – str. 3).

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.