###

AKTUALITA

PRÁVNÍ AKTUALITY - UKRAJINA


14/10/2022

Vážení klienti,

k 6. 10. 2022 byly v úředním věstníku Evropské unie publikovány nová nařízení upravující další protiruské sankce v souvislosti se stále probíhající krizí na Ukrajině, které tvoří v pořadí již osmý sankční balíček.

Nařízením Rady (EU) 2022/1906 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím a ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, dostupným zde, byl rozšířen sankční seznam o dalších 30 fyzických osob a 7 subjektů a orgánů, na které se vztahuje zejména:

• zmrazení majetku,

• zákaz vstupu území EU,

• zákaz poskytování finančních prostředků těmto osobám ze strany občanů EU.

Jedná se zejména členy odboru Státní rady, osoby podílející se na pořádání nezákonného referenda v Záporožské, Doněcké a Chersonské oblasti a osoby jmenované do vedoucích funkcí těchto oblastí ze strany Rusky, armádní činitele a některé významné osobnosti ruské propagandy. Dále se jedná o JSC Goznak, některé společnosti zabývající se zbrojařskou výrobou, stavbou letadel a entity zapojené do nezákonných voleb v okupovaných oblastech Ukrajiny.

Dále byly nařízením Rady (EU) 2022/1904 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dostupným zde, rozšířeny již účinné protiruské sankce a rovněž i uvaleny sankce nové, zejména se jedná o:

Zákaz prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu civilních palných zbraní a jejich hlavních částí a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů;

Zákaz zastávání funkcí v řídících orgánech právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, jejichž vlastnictví nebo podíl na zisku či významný hospodářský vztah s nimi mají Ruská vláda nebo centrální banka nebo subjekty v příloze XIX;

Rozšíření seznamu nebo prodloužení zákazu dovozu výrobků z oceli, dřeva, papíru, drahých kovů a kamenů, cigaret, strojírenských a chemických výrobků, plastů a některých hotových chemických výrobků jako je například kosmetika a dalších z Ruska;

Zákaz poskytování služeb peněženek na kryptoaktiva, účtů s kryptoaktivy nebo úschovy kryptoaktiv ruským osobám a rezidentům bez ohledu na celkovou hodnotu těchto kryptoaktiv;

Zákaz poskytování služeb v oblasti účetnické a auditorské, architektonické, inženýrské, právní a v oblasti poradenství v IT Ruské vládě a právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku;

Upřesnění stávajících omezujících opatření v oblasti dovozu surové ropy a ropných produktů.

Tímto nařízením byl rovněž zaveden základ pro stanovení cenového stropu týkajícího se námořní přepravy ruské ropy pro třetí země a další omezení námořní přepravy surové ropy a ropných produktů do třetích zemí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.