###

AKTUALITA

konec lhůty k zaslání dotazníků v rámci probíhajícího sektorového šetření k přiměřenosti podpory z obnovitelných zdrojů


23/3/2023

Už na pondělí 27. 3. 2023 připadá konec lhůty k zaslání dotazníků v rámci probíhajícího sektorového šetření k přiměřenosti podpory z obnovitelných zdrojů u výroben uvedených do provozu v roce 2012. V rámci šetření MPO prověřuje výše vnitřního výnosového procenta (IRR) investic u výroben v jednotlivých sektorech za dobu trvání práva na podporu, jehož hodnota je nařízením vlády stanovena na 8.4 % pro všechny druhy obnovitelných zdrojů.

Podkladem pro vyhodnocení hodnot IRR jsou zmíněné dotazníky, které MPO rozesílá příslušným výrobcům, a které jsou dále dostupné na internetových stránkách MPO zde. Odevzdání vyplněných dotazníků je pro výrobce nejen povinné, ale má také důležitý vliv na budoucnost podpory v daném sektoru, případně na stanovení individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory u jednotlivých výrobců.