###

AKTUALITA

#HRNOTES 37


15/9/2023

Poslanci schválili novelu zákoníku práce v původním sněmovním znění. ⚖

Dne 13. září 2023 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré pozměňovací návrhy senátu byly odmítnuty. Novela nyní míří na Pražský hrad, kde bude čekat na podpis prezidenta. Pokud Petr Pavel stihne novelu podepsat do konce září, nabude novela až na výjimky účinnosti 1. října 2023. 📆

✅Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhovat pracovní dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to s nejméně třídenním předstihem, pokud se nedomluví na jiné době seznámení.

✅Náhrada nákladů při práci na dálku bude moci být poskytována paušální částkou. V té souvislosti MPSV vydalo také návrh vyhlášky, který výši této hodinové náhrady stanoví na 4,60 Kč.

✅Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami se novelou mění na nepřetržitý denní odpočinek, neboť nově nebude rozhodující pro poskytnutí odpočinku v trvání alespoň 11 hodin (případně 8 hodin) doba mezi koncem jedné směny a začátkem další směny, ale 24 po sobě jdoucích hodin.

✅Dále by mělo dojít také ke zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu dle § 92 ZP z 35 hodin na pouhých 24 hodin. Tento odpočinek by měl zaměstnavatel poskytovat vždy spolu s nepřetržitým denním odpočinkem dle § 90 odst. 1 ZP, na který by měl bezprostředně navazovat. Úpravou nepřetržitého odpočinku reaguje Parlament na rozsudek SDEU ze dne 2. 3. 2023, o kterém jsme Vás informovali zde (https://shorturl.at/cpG05). Nové znění tohoto ustanovení nabude účinnosti dnem 1.1.2024.

✅Současně Senát upozornil Ministerstvo zdravotnictví na neuspokojivou personální situaci ve zdravotnictví a s tím spojené překvapivé znovuzavedení přesčasové práce u zdravotníků dle § 93a ZP, která by dle Senátu vedla k přetěžování zdravotníků, a navíc byla dlouhodobě neudržitelná. I navzdory tomuto upozornění se se zavadí úprava tzv. další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví.

#HRNOTES #FORLEX