###

AKTUALITA

#HRNOTES 39


1/10/2023

Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra, který počítá s možností pro uprchlíky z Ukrajiny požádat o prodloužení dočasné ochrany o jeden rok, nejdéle však do 31. března 2025, pokud k takovému prodloužení dojde též na úrovni Rady EU.

Ministerstvo vnitra zároveň připravuje program na podporu dobrovolného návratu na Ukrajinu. Taková pomoc bude spočívat v proplacení části nákladů – např. nákupu jízdenek či nouzového ubytování před vycestováním.