###

AKTUALITA

#HRNOTES 42


26/10/2023

Minulý pátek 13. 10. 2023 schválila Poslanecká sněmovna návrh tzv. konsolidačního balíčku, který může výrazně omezit možnost osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce („DPP“). V případě, že projde legislativním procesem, mohly by od 1. 7. 2024 příjmy z DPP podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění, pokud:

1. Měsíční odměna ze všech DPP u jednoho zaměstnavatele přesáhne 25% průměrné mzdy. Nad tento limit by měl odvody z příjmů odvádět zaměstnavatel za zaměstnance i zaměstnavatele.

2. Měsíční odměna ze všech DPP u různých zaměstnavatelů v součtu přesáhne 40 % průměrné mzdy.

S ohledem na nový společný limit pro všechny příjmy od všech zaměstnavatelů budou zaměstnavatelé muset OSSZ hlásit všechny pracovníky na DPP bez ohledu na výši jejich příjmů. Pojistné na soc. zab. by sice za sebe měli odvádět zaměstnanci sami, nicméně zaměstnavatel by měl stále odvádět za zaměstnance pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na soc. zab. i zdravotní pojištění za zaměstnavatele, a to do 30 dnů od oznámení OSSZ o překročení limitu.

Z aktuální verze textu zákona dále vypadla povinnost zaměstnance informovat zaměstnavatele o souběžných dohodách a možnost zaměstnavatele zprostit se povinnosti k úhradě odvodů v případě, že zaměstnanec tuto povinnost nesplní, což postavení zaměstnavatelů ještě výrazněji ztěžuje.

Důležitým praktickým aspektem je také to, že průměrná mzda by se měla vypočítávat podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení z vyměřovacího základu za kalendářní rok předcházející o 2 roky a přepočítacího koeficientu za stejné období. Limit 25 % by tak v roce 2024 představoval částku 10 500 Kč, a 40 % by pro rok 2024 činilo částku 17 500 Kč.

#HRNOTES #FORLEX