###

AKTUALITA

PRÁVNÍ AKTUALITY 9-10/2023


7/11/2023

Vážení klienti, obracíme se na Vás s pátým letošním přehledem těch nejzajímavějších změn v právních předpisech a rozhodovací praxi českých soudů:

• Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) – 4. část;

• Stavební zákon – 4. část;

• Náhrada škody za krizová opatření v době covidu;

• Digitalizace průkazů a registrů;

• Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;

• Hromadné žaloby v českém právním řádu;

• Novela zákona o soudech a soudcích;

• Zdanění nadnárodních firem;

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

Legal Update 5 - září / říjen