###

AKTUALITA

#HRNOTES 45


10/11/2023

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno zabýval otázkou rovnosti při udělování dodatečných odměn. Na odměny měl v řešeném případě nárok pouze ten zaměstnanec, který odpracoval určitý počet hodin nad zaměstnavatelem stanovený limit hodin. Tento limit byl určen pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Takové kritérium se však nelíbilo zaměstnanci, který byl zaměstnán na částečný úvazek, neboť by za účelem získání dodatečné odměny musel odpracovat stejný počet hodin jako zaměstnanec na plný úvazek.

SDEU uzavřel, že pravidla pro získání dodatečné odměny by neměla diskriminovat zaměstnance na částečný úvazek a potvrdil, že stejné prahové hodnoty pro obě skupiny zaměstnanců (na plný a na částečný úvazek) vedou k diskriminaci těch na částečný úvazek.