###

AKTUALITA

#HRNOTES 49


8/12/2023

Novelizované nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které by mělo být účinné od 1. ledna 2024 přináší nová pravidla pro bezpečnostní přestávky v práci. Zdánlivě banální změny však budou mít větší dopady na provoz zaměstnavatele, něž by se mohlo zdát, neboť mohou mít významný vliv na celkový rozsah vykonané práce a případně i na rozvržení směn zaměstnavatelem. Proto zpozorněte!

• Každá povinná bezpečnostní přestávka bude muset být nově poskytnuta v délce 10 minut, a to po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce.

• Bezpečnostní přestávky se započítávají do pracovní doby.

• Zákoník práce umožňuje spojit přestávku na jídlo a oddech s bezpečnostní přestávkou, nicméně v takovém případě přestávka na jídlo nebo její část, která je považována za bezpečnostní přestávku, musí být započítána jako součást pracovní doby.

V současné době přitom většina zaměstnavatelů poskytuje bezpečnostní přestávku v délce 5 minut. Tito tak budou muset uvážit, zda pouze rozšíří stávající přestávky, čímž fakticky dojde k omezení rozsahu vykonané práce (nejčastěji o 15 minut denně) nebo zda případně přistoupí k jiné úpravě pracovní doby (např. jejímu prodloužení o 15 minut denně), což se ovšem promítne do mzdových nákladů.

Aktuálně ještě probíhají jednání o tom, že by změna mohla být ještě před nabytím účinnosti zrušena či upravena, s ohledem na blížící se termín nabytí účinnosti je však určitě na místě co nejvhodnější úpravy promyslet. Ve FORLEXu Vám s tím samozřejmě rádi pomůžeme!