###

AKTUALITA

#HRNOTES 50


15/12/2023

zhledem k tomu, že zákon o ochraně oznamovatelů je nyní plně účinný, musí mít všechny povinné subjekty, včetně zaměstnavatelů s 50-250 zaměstnanci, od 15. prosince 2023 zavedený vnitřní systém pro oznamování protiprávních jednání či nekalých praktik a příslušné vnitřní postupy v souladu se zákonem.

Pokud ještě splněno nemáte, ve FORLEX Vám rádi s rychlou implementací pomůžeme. 💼

#HRNOTES #FORLEX