###

AKTUALITA

#HRNOTES 6


9/2/2024

Od ledna tohoto roku platí pro zaměstnanecké akcie nová pravidla. Novela zákona o dani z příjmů nově upravila zvláštní podmínky pro zdanění zaměstnaneckých akcií či podílů (ESOP).

A v čem tedy tato nová úprava spočívá? ⚖

Novela explicitně vymezuje okamžiky, kdy ke zdanění zaměstnaneckých akcií či podílů ze strany zaměstnance dojde. Zaměstnanci tak nemusí danit akcie ihned při jejich nabytí, jak tomu bylo doposud, ale až následně – ve chvíli, kdy nastane některý z uvedených okamžiků:

🟡 Ukončení výkonu činnosti pro zaměstnavatele,

🟡 Vstup zaměstnavatele do likvidace,

🟡 Jedna ze stran přestane být rezidentem ČR,

🟡 Převod akcií nebo opce,

🟡 Uplatnění opce,

🟡 Uplynutí 10 let od nabytí akcie.

Jedná se tak o přívětivější režim zdanění, než tomu bylo původně, nicméně s ohledem na to, že ne vždy dochází ke zdanění až ve chvíli, kdy má z ESOPu zaměstnanec reálně příjem, z nějž je možné daň uhradit, a k zavedení některých nových požadavků je třeba říct, že hlavní nedostatky české právní úpravy zcela odstraněny nebyly a implementace zaměstnaneckých opčních programů, která je v zahraničí běžná, u nás bude pravděpodobně i nadále problematická.

Ve Forlexu Vám s ní však samozřejmě rádi pomůžeme!

#FORLEX #HRNOTES