###

AKTUALITA

#HRNOTES 7


16/2/2024

Na základě směrnice EU o genderové vyváženosti, došlo k předložení návrhu zákona, který má přispět k většímu zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností. Zákon by se měl týkat pouze emitentů s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem přes 50 milionů eur, nebo aktivy přes 43 milionů eur.

Do 30. června 2026 by tak společnosti, které mají sídlo v některém členském státě EU, byly povinny přijmout opatření k tomu, aby splnily cíle stanovené směrnicí, například aby ženy zastávaly alespoň 33 % všech míst ve vedoucích orgánech. V případě nedodržení budou muset dané společnosti objasnit orgánu dohledu (kterým je v ČR Česká národní banka a veřejnost), z jakého důvodu tyto cíle nebyly schopny dodržet.

A jak se směrnice projeví v praxi? Tak například pokud se o pozici budou ucházet muž a žena se stejnou kvalifikací, zaměstnavatel zvolí kandidáta nedostatečně zastoupeného pohlaví (tedy zpravidla ženu).

Nová úprava se nebude týkat malých a středních podniků, kteří nejsou emitenty a které mají méně než 250 zaměstnanců a zároveň jejich obrat nepřesahuje 50 milionů euro. V Česku se tak tato úprava dotkne zatím pouze společností jako je ČEZ, Komerční banka nebo Kofola ČeskoSlovensko. Není ale vyloučeno, že by se v budoucnu podobná úprava mohla dotknout také dalších společností.

Zákon implementující směrnici by dle současného návrhu měl být účinný od 28. prosince 2024.

#FORLEX #HRNOTES