###

AKTUALITA

#HRNOTES 11


15/3/2024

Ručení dodavatele za mzdy zaměstnanců subdodavatele ve stavebnictví

Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2024 přinesla významnou změnu týkající se ručení za výplatu mezd v sektoru stavebnictví. Tato změna zakládá zákonné ručení „vyšších“ dodavatelů staveb za mzdy zaměstnanců svých subdodavatelů, a to až do výše stanovené minimální mzdy, která aktuálně činí 18.900 Kč.

Pokud subdodavatel nevyplatí svým zaměstnancům mzdu, plat či odměnu z dohod, mohou se zaměstnanci obrátit na generálního dodavatele. V případě, že je v dodavatelském řetězci více subjektů, může zaměstnanec uplatnit svůj nárok vůči jakémukoliv nadřazenému dodavateli v řetězci, včetně generálního dodavatele.

Písemnou výzvu musí zaměstnanec zaslat příslušnému ručiteli nejpozději do 3 měsíců od uplynutí data splatnosti mzdy. Ručitel je poté povinen uspokojit tento nárok do deseti dnů od obdržení výzvy. Současně je povinen za zaměstnance provést srážky a odvody a informovat subdodavatele o vyplacených částkách a srážkách.

Zákoník práce však dává ručiteli možnost zprostit se tohoto ručení, a to za předpokladu, že subdodavatel předloží při zahájení realizace potvrzení o neexistenci nedoplatků na povinných odvodech, které nesmí být starší 3 měsíců a nebyla-li subdodavateli v posledních 12 měsících udělena pokuta vyšší než 100.000 Kč za porušení pracovněprávních předpisů. Klientům, kteří v oblasti stavebnictví využívají subdodavatele, lze tedy jedině doporučit, aby si od nich tato potvrzení vždy vyžadovali.

#HRNOTES #FORLEX