###

AKTUALITA

NSS nařídil pojišťovně rozhodnout o zpětné úhradě léčby pacienta s rakovinou


4/4/2024

Nejvyšší správní soud nařídil ve svém rozsudku pod sp. zn. 10 Ads 322/2023 ze dne 27. 2. 2024 Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) znovu projednat případ úhrady léčby onkologického pacienta. Po podstoupení chemoterapie, která byla přerušena kvůli toxickým účinkům, lékaři navrhli pacientovi imunoterapii jako léčbu druhé linie. VZP však zamítla žádost o mimořádnou úhradu léčby. Následovalo několik odvolání a soudních sporů, které vyvrcholily u Nejvyššího správního soudu. VZP u NSS tvrdila, že nemůže zpětně uhradit léčbu, kterou si pacient mezitím zafinancoval sám. Soud však zdůraznil, že zdraví pacientů je prioritou a nelze je nutit čekat na výsledky soudního řízení. Soud dále rozhodl, že VZP musí pacientovi poskytnout zpětnou úhradu, pokud dojde k tomu, že měl na úhradu nárok od začátku.

Toto rozhodnutí může otevřít cestu k revizi postupů pojišťoven v podobných případech a přinést větší ochranu práv pacientů.