###

AKTUALITA

Akvizice inženýrské části skupiny UNIS ze strany ORLEN Unipetrol


7/5/2024

Akvizice inženýrské části skupiny UNIS ze strany ORLEN Unipetrol

Koncem minulého týdne došlo k vypořádání významné nadnárodní transakce v oblasti inženýrských služeb, kdy tým FORLEX, vedený partnerem naší advokátní kanceláře Ivanem Barabášem a vedoucím advokátem Lukášem Markem s významným přispěním Jiřího Večerky a dalších členů týmu FORLEX, poskytoval právní poradenství skupině UNIS, a.s. při prodeji projekční a inženýrské větve skupiny do ORLEN Unipetrol.

Skupina UNIS je naším dlouhodobým a významným klientem, jenž se zaměřuje mimo jiné na dodávku a realizaci komplexních investičních celků. UNIS působí na trhu více, než 30 let, a to celosvětově, jak v Evropě, tak i v Africe či na Blízkém a Středním východě. Za tu dobu UNIS realizovat řadu projektů spojených s investiční výstavbou zejména v oblasti zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, a energetiky.

Celý tým FORLEX děkuje našemu klientovi, že si pro realizaci tohoto projektu vybral právě naši advokátní kancelář. Oběma stranám transakce tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchu i do budoucna!

*****************************************************

Acquisition of the engineering part of the UNIS Group by ORLEN Unipetrol

Late last week a significant multinational transaction in the field of engineering services was settled, with the FORLEX team, led by our partner Ivan Barabáš and senior associate Lukáš Marek, with significant input from Jiří Večerka and other members of the FORLEX team, advising the UNIS group on the sale of the group's engineering division to ORLEN Unipetrol.

The UNIS Group is a long-standing and important client of ours which focuses, among other things, on the delivery and implementation of complex investment units. UNIS has been active in the market for more than 30 years, globally, in Europe, Africa and the Middle East. During this time, UNIS has implemented a number of total investment projects, mainly in the oil and gas processing, petrochemical, and energy sectors.

The entire FORLEX team would like to thank the client for choosing our firm to provide legal services in relation with this project. We would like to congratulate both parties of the transaction once again and wish them great success in the future!