###

AKTUALITA

Přísnější pravidla pro nelicencované správce majetku


14/5/2024

Přísnější pravidla pro nelicencované správce majetku

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech, kterou se zavádějí přísnější podmínky pro nelicencované správce. Novela má za cíl zamezit obcházení zákona a posílit ochranu drobných investorů.

Mezi hlavní změny v návrhu patří rozšíření informační povinnosti nelicencovaných správců. Ti budou povinni varovat investory o vysoké rizikovosti investice, nebudou moci používat ve svém názvu slovo fond ani jeho odvozeniny a budou se muset označovat jako osoby rizikového kapitálu.

Na straně investorů by mělo dojít ke změně požadavků pro vložení peněžních prostředků k nelicencovaným správcům majetku, kdy nově nebude stačit prohlášení kvalifikovaného investora, ale bude zavedena hranice minimální investice ve výši 120.000 eur (3.000.000 Kč), která se nebude vyžadovat pouze v případě, že nebude spravován majetek víc než 20 investorů. Nově se objevuje také zásada rovného zacházení s investory nebo možnost zrušení kapitálové společnosti formou převodu jmění do podílového fondu.

Návrh zákona byl momentálně předán senátu. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat!