###

AKTUALITA

Nová metodika k provozování kamerových systémů


16/5/2024

Nová metodika k provozování kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Důvodem pro zhotovení nové metodiky je především nabytí účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR). Cílem nové metodiky je představení rámce, který by měl správcům osobních údajů zaručit, že při jeho správné aplikaci budou postupovat v souladu s GDPR. Nová metodika stejně jako původní metodika z roku 2012, oproti které je více podrobnější a přehlednější, není závazným právním dokumentem a je na správcích osobních údajů, jestli podle ní budou postupovat.

Nová metodika se věnuje například tzv. balančnímu testu, skládajícího se ze čtyř kritérií, která mají být postupně hodnocena za účelem komplexního posouzení, zda převáží oprávněný zájem provozovatele kamerového systému před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů. Dále se věnuje také například dokumentaci, kterou musí provozovatel kamerového systému vypracovat a evidovat a která se s účinností GDPR rozšiřuje o posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů. Důležitou součástí nové metodiky je také zavedení řazení kamerových systémů do čtyř tříd podle toho, do jaké míry zasahuje provozování kamerového systému do práv a zájmů subjektů údajů.