###

AKTUALITA

#HRNOTES 22


31/5/2024

Nová pravidla pro odvody z DPP už čekají jen na podpis prezidenta

Senátem schválil zásadní změny podmínek pojištění u dohod o provedení práce („DPP“), o kterých jsme Vás již dříve informovali.

Od 1. 7. 2024 budou zaměstnavatelé povinni plnit oznamovací povinnost o všech DPP vůči správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatelé budou muset oznamovat počátek i konec všech DPP a zároveň každý měsíc posílat informaci o vyměřovacím základu zaměstnanců.

Povinnost odvádět dle nových pravidel z příjmů z DPP odvody by však měla platit až od 1. 1. 2025, a to následovně:

  1. všechny DPP by měly být osvobozeny od odvodů v limitu zaměstnání malého rozsahu (tj. aktuálně 4.000 Kč měsíčně)
  2. tzv. „oznámené dohody“ (které zaměstnavatel ČSSZ oznámí v daném měsíci jako první) by se pak měly odvodovat až nad limit 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 by šlo o částku 10.500 Kč.).

Limity by přitom měly být sice i nadále společné pro všechny DPP u téhož zaměstnavatele, zaměstnavatelé však v tomto systému informaci o případné povinnosti odvádět pojistné už získají předem.