###

AKTUALITA

#HRNOTES 23


7/6/2024

Vláda schválila nařízení, které stanovuje seznam zemí, jejichž pracovníci budou mít volný přístup na český trh práce

Vláda schválila nové nařízení, které umožňuje občanům deseti vybraných zemí volný vstup na český trh práce, s cílem přilákat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu potřebnou pro ekonomický růst. Seznam zahrnuje Austrálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy americké a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Občané z uvedených zemí v ČR tedy nebudou potřebovat zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, ani povolení od úřadu práce. Výběr těchto zemí byl podpořen Radou hospodářské a sociální dohody a zohledňuje jejich nízké bezpečnostní riziko a aktuální situaci na trhu práce.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky ČR dlouhodobě usiluje o spolupráci s těmito zeměmi, které sdílí demokratické principy a jejichž občané zastávají nadprůměrně placené pozice na českém trhu práce. Zaměstnáváni jsou zejména manažeři, specialisté, technici a odborní pracovníci s vysokou úrovní vzdělání. S ohledem na přísné imigrační regulace těchto vybraných ekonomicky silných zemí však nelze požadovat reciproční přístup pro české občany na jejich trh práce.

Nařízení nabude účinnosti 1. července 2024.

#FORLEX #HRNOTES