###

AKTUALITA

Unijní úprava o okamžitých platbách


20/6/2024

Unijní úprava o okamžitých platbách

Dne 8. 4. 2024 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/886 ze dne 13. 3. 2024, které stanovuje podmínky pro okamžité platby v eurech pro fyzické a právnické osoby v EU a zemích EHP.

Nařízení aktualizuje přímo použitelnou úpravu o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) s tím, že nově budou fyzické a právnické osoby provádět a přijímat přeshraniční platby v eurech za stejných podmínek, jako platby domácí. Poskytovatelé platebních služeb, kteří nabízejí standardní bezhotovostní převody v eurech, mají nově povinnost nabízet také službu okamžitých plateb v eurech s tím, že poplatky za tuto službu nesmí být vyšší než poplatky za standardní bezhotovostní převody. Okamžitou úhradou se podle nařízení rozumí úhrada, která je prováděna okamžitě, tedy do 10 sekund, 24 hodin denně kterýkoli kalendářní den, tedy i o víkendech nebo o svátcích.

Uvedené nařízení také mění směrnici 98/26/ES kdy nově budou muset poskytovatelé platebních služeb ověřit, zda odpovídá číslo platebního účtu jménu příjemce a v případě možné chyby budou povinni plátce na možnou chybu upozornit ještě před uskutečněním transakce. Tento požadavek se bude vztahovat také na běžné převody.

Nová pravidla vstoupí v platnost po přechodném období, které bude kratší v eurozóně a delší v zemích mimo eurozónu, které potřebují více času na přizpůsobení.