###

AKTUALITA

Novela zavádějící povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes vnitřní hranice EU prošla druhým čtením


24/6/2024

Novela zavádějící povinnost hlásit převoz vyšší hotovosti přes vnitřní hranice EU prošla druhým čtením

Druhým čtením na plénu Poslanecké sněmovny prošel návrh novely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který zavádí povinnost hlásit úřadům převoz hotovosti nad 15 000 eur, tedy asi 380 000 Kč.

Tato novela vznikla jako reakce Ministerstva financí na doporučení expertů Rady Evropy, která v nedostatečné úpravě pohybu hotovosti v rámci EU spatřovala zranitelné místo při boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V aktuálním znění zákona je uložena povinnost hlásit pouze převoz hotovosti nad 10 000 eur, tedy asi 254 000 Kč, přes vnější hranice EU a tato povinnost v České republice připadá pouze na převoz hotovosti v rámci mezinárodních letišť. Na žádost Celní správy pak bude převážející povinen oznámit vlastníka a příjemce finančních prostředků a uvést důvod, na základě kterého jsou peníze převáženy. Novela tak zavádí větší kontrolu nad pohybem hotovosti v rámci EU za účelem snížení možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti.

Novela se týká také obchodníků s virtuálními aktivy, mezi které se řadí např. kryptoměny nebo tokeny NFT, kteří budou nově povinni získat informace o totožnosti původce, nebo příjemce virtuálního aktiva. Jedná se tedy o navýšení jejich povinností blíže k povinnostem, které mají jiné finanční a úvěrové instituce při prověřování svých klientů.

Další vývoj novely pro Vás budeme samozřejmě sledovat a informovat Vás!