###

AKTUALITA

Od června platí kontroverzní novela daňového řádu


2/8/2018

Dne 5. 6. 2018 nabyla účinnosti novela daňového řádu, jejímž cílem měla být transpozice evropské směrnice DAC 5. Ta má zajistit, aby správci daně členských států měli v rámci mezinárodní správy daní přístup k vybraným klientským údajům bank, poskytovatelů platebních služeb, advokátů a dalších členů profesních komor, vyplývajícím ze zákona o boji proti praní špinavých peněz. Novela však nad rámec transpozice ukládá bankám, pojišťovnám a poskytovatelům platebních služeb povinnost poskytnout správci daně klientské informace i v rámci vnitrostátního daňového řízení. Odpůrci novely toto považují za prolomení bankovního tajemství a narušení soukromí klientů. Novela byla v dubnu zamítnuta Senátem, pro přijetí však hlasovalo 123 poslanců, kteří tak Senát přehlasovali.

Návrh, dle kterého by povinnost sdělovat informace správci daně i v rámci vnitrostátního řízení měli také advokáti, notáři a daňoví poradci nakonec přijat nebyl, a to kvůli ostré kritice některých politických stran a odborné veřejnosti. V případě advokátů a dalších členů profesních komor se tak mlčenlivost prolamuje pouze v rozsahu směrnice DAC 5, tedy za účelem mezinárodní výměny informací při plnění povinností ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výkonů z trestné činnosti a financování terorismu. Jednat se tak může o informace z oblasti správy cizího majetku či advokátních úschov, naopak nebude možné poskytovat informace týkající se právní pomoci.