###

AKTUALITA

Vnitrostátní silniční dopravu čeká od roku 2019 zásadní změna


23/8/2018

Novela zákona o silniční dopravě přinese od roku 2019 změnu, která se významně dotkne vnitrostátní silniční nákladní dopravy. Ta se doposud řídí občanským zákoníkem, který ale neobsahuje podrobnou právní úpravu. Namísto formulování zcela nových pravidel však novela odkazuje na pravidla obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní dopravě (CRM), která je v sektoru nákladní dopravy již dlouhodobě osvědčená. Tato pravidla tak budou od 1. 1. 2019 platit nově také pro vnitrostátní dopravu.

Zásadní změnou, která se dotkne jak přepravců, tak odesílatelů, je limitace odpovědnosti a náhradové povinnosti přepravce za ztrátu či poškození zásilky. Dle současné úpravy občanského zákoníku je dopravce povinen v případě ztráty či poškození zásilky nahradit plnou výši škody dle ceny, kterou zásilka měla v době předání přepravci. Nově bude odpovědnost přepravce limitována pouze do výše 8,33 SDR za kilogram váhy zásilky, což odpovídá zhruba 260 Kč za kilogram zásilky.

Nadále však bude možné zásilku pojistit tak, aby byla kryta plná hodnota zásilky či odpovědnost mezi odesílatelem a dopravcem upravit odlišně smluvním ujednáním.