###

AKTUALITA

Evropský parlament schválil návrh směrnice o autorském právu


1/11/2018

V první polovině července Evropský parlament schválil v rámci prvního čtení návrh směrnice o autorském právu, tj. směrnici, která je známá zejména díky kontroverznímu článku 13, ve kterém však došlo k dílčím úpravám oproti značně kritizovanému znění z období začátku prázdnin.

V rámci článku 13 měla být původně poskytovatelům služeb datových uložišť uložena mj. povinnost zavést opatření spočívající v kontrole uživateli ukládaného obsahu, tj. povinnost, která byla kritizována z důvodu kolize se zákazem aktivního dohledu vymezeného ve směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES).

V novém, nyní schváleném znění se sice opouští od povinnosti přímo kontrolovat uživateli ukládaný obsah, nicméně návrh směrnice nyní předpokládá uzavření licenčních smluv s držiteli autorských práv. S ohledem na kritiku tohoto ustanovení však tato povinnost nedopadne na malé a mikropodniky, internetové encyklopedie či na poskytovatele cloudových služeb, jejichž obsah není veřejně přístupný.

Velice spekulativní zůstává otázka, jaký bude mít směrnice praktický dopad na neutrální poskytovatele datových uložišť, kteří z technických ani právních důvodů nemohou aktivně kontrolovat obsah dat ukládaných ze strany uživatelů jejich služeb. I kdyby provozovatelé datových uložišť takové technologie měli k dispozici, v praxi může být velmi složité posoudit například otázku, který soubor formálně obsahuje autorské dílo a kdo je jeho autorem, tedy zda a s kým by měl poskytovatel uzavřít licenční smlouvu, kterou předjímá návrh nové směrnice o autorském právu.

Závěrem je však třeba upozornit, že nyní je na programu projednání změn v Radě, tzn. stále se nejedná o finální schválení směrnice. Významně však naznačuje náladu na evropské úrovni v otázce vztahu poskytovatelů služeb datových uložišť a držitelů autorských práv.