###

AKTUALITA

Změny v pracovněprávních vztazích


16/1/2019

S účinností od 1. 1. 2019 došlo k navýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, a to z částky 73,20 Kč/hod. na částku 79,80 Kč/hod., resp. z částky 12.200 Kč/měsíc na částku 13.350 Kč/měsíc. S tím souvisí i navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací nově v rozmezí od 79,80 Kč/hod. do 159,60 Kč/hod., resp. od 13.350 Kč/měsíc do 26.700 Kč/měsíc.

Dále byl před vánočními svátky Senátem zamítnut a vrácen Poslanecké sněmovně k dalšímu jednání návrh novely zákoníku práce, na jejímž základě má dojít ke zrušení tzv. karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti. Bude-li tento návrh přijat, bude i za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanci náležet náhrada mzdy, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Jako kompenzace se mj. navrhuje snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele z 25 % na 24,8 % z vyměřovacího základu, přičemž tento rozdíl má odpovídat současně snižované sazbě pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatele.

Nejedná se však o jedinou zamýšlenou změnu zákoníku práce. Před prvním čtením v Poslanecké sněmovně je totiž dále zejména návrh větší novely, která by měla zavést mimo jiné například valorizační mechanismus minimální mzdy, přinést změny v oblasti dovolené, dočasného přidělení či dohod o práci konané mimo pracovní poměr, zavést institut sdíleného pracovního místa či konečně vyřešit problematickou otázku doručování pracovněprávních dokumentů.