###

AKTUALITA

Přestupky bude opět možné řešit neformálně domluvou


21/1/2019

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela přestupkového zákona a zákona o silničním provozu, jejímž cílem je odstranění nadbytečné administrativní zátěže při řešení bagatelních přestupků, tedy takových méně závažných případů, které se nachází na samé hranici společenské škodlivosti.

Do nabytí účinnosti novely nebylo zřejmé, zda je možné bagatelní přestupky na úseku silničního provozu řešit neformálně, či nikoliv, v důsledku čehož bylo přistupováno k formálnímu ukládání pokut v minimálních výších. Drobnou formulační změnou zákona o silničním provozu je nyní výslovně umožněno řešit přestupky dle zákona o silničním provozu neformálně – domluvou.