###

AKTUALITA

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění


31/1/2019

Dne 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přinesla nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Potřeba nového systému vyvstala poté, co v červnu 2017 Ústavní soud rozhodl o zrušení stávajícího systému úhrady pro rozpor s právem na bezplatnou zdravotní péči, když umožňoval pojišťovnám, aby samy určovaly, zda a v jaké výši zdravotnický prostředek uhradí. Nárok pacienta na úhradu zdravotnického prostředku tak je nově zakotven přímo v zákoně.

Zdravotnické prostředky jsou i nadále rozděleny do několika skupin, přičemž zařazení konkrétních zdravotnických prostředků do těchto skupin provádějí sami výrobci ohlášením Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Ten v druhé polovině tohoto roku vydá kompletní seznam všech hrazených zdravotnických prostředků, který bude následně každý měsíc aktualizován.

Nové úhrady zdravotnických prostředků budou platit nejdříve v poslední čtvrtině tohoto roku, s výjimkou úhrad za individuálně zhotovované zdravotnické prostředky, u kterých nový způsob úhrady platí již od 1. 1. 2019.