###

AKTUALITA

Oddlužení má být přístupné pro ještě širší okruh dlužníků


13/2/2019

Dne 19. 12. 2018 Senát vrátil Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání návrh novely insolvenčního zákona, kterou se má primárně řešit situace zadlužených fyzických osob nacházejících se v tzv. dluhové pasti. Návrh novely má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků, když např. podmínkou oddlužení již nebude splacení minimálně 30 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů v období 5 let.

Návrh dále mj. zavádí definici nepoctivého záměru dlužníka při oddlužení; Otázka (ne)poctivého záměru dlužníka má přitom vliv na schválení oddlužení. Bude se mít za to, že dlužník sleduje nepoctivý záměr zejména, pokud (i) neuvedl nezanedbatelnou část svého majetku v seznamu majetku, (ii) v rámci insolvenčního řízení vědomě uvedl nepravdivou informaci, (iii) zatajil některý ze svých příjmů nebo se nesnažil vykonávat pravidelně přiměřenou výdělečnou činnost, nebo (iv) z jeho chování před podáním návrhu na povolení oddlužení bude možné usoudit, že chtěl poškodit své věřitele.

Bude-li návrh této novely přijat, očekává se nabytí její účinnosti přibližně v polovině letošního roku.