###

AKTUALITA

Rejstříkové soudy dohlížejí na volbu členů dozorčí rady zaměstnanci


13/3/2019

V poslední době byla zaznamenána praxe rejstříkových soudů, kdy tyto plošně vyzývají akciové společnosti, aby doložily, že nezaměstnávají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, anebo že tito zaměstnanci odvolili příslušnou část členů dozorčí rady. Zákon o obchodních korporacích obecně vyžaduje, aby dozorčí rada akciové společnosti zaměstnávající více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru měla počet svých členů dělitelný třemi, přičemž zaměstnanci volí třetinu jejích členů. V případě, že vyzvané společnosti nesplní tuto povinnost, hrozí rejstříkové soudy zrušením společnosti, pokud nedojde k nápravě v relativně krátké lhůtě. Pokud jste podobnou výzvu již obdrželi, naše kancelář Vám ráda poskytne podporu při přípravě čestných prohlášení, případně zjednání nápravy.