###

AKTUALITA

Náhrada mzdy bude poskytována již od prvního dne pracovní neschopnosti


20/3/2019

Prezident republiky podepsal návrh novely zákoníku práce, který byl napodruhé po zamítnutí Senátem schválen Poslaneckou sněmovnou. S účinností od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení tzv. karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci tak bude i za dobu prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náležet náhrada mzdy, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Kompenzací bude snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 % z vyměřovacího základu, přičemž tento rozdíl bude odpovídat současně snižované sazbě pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem.