###

AKTUALITA

Nároky zdravotních pojišťoven na náhradu nákladů léčení pracovních úrazů


1/4/2019

Zdravotní pojišťovny v nedávné době ve zvýšené míře přistoupily k uplatňování nároků na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči poskytnutou zaměstnancům v důsledku pracovních úrazů, a to prostřednictvím výzev zasílaných zaměstnavatelům, u nichž k pracovnímu úrazu došlo. Zákon o veřejném zdravotním pojištění pojišťovnám právo požadovat náhradu nákladů léčení, které pojišťovna vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, skutečně přiznává. Nicméně přesto, že výklad zákona je celkem jednoznačný v tom směru, že pro případné uplatnění takového nároku pojišťovny by bylo potřeba, aby na straně zaměstnavatele došlo skutečně k nějakému zaviněnému pochybení, které by bylo přímou příčinou vzniku pracovního úrazu (a existuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které tento závěr potvrzuje), zdá se, že pojišťovny začaly uplatňovat praxi, že k úhradě v případě pracovních úrazů vyzývají zaměstnavatele v podstatě automaticky. Důkazní břemeno by v případném sporu sice nesla pojišťovna, nicméně vzhledem k tomu, že náhrada těchto nákladů léčení není kryta z povinného pojištění zaměstnavatelů, je samozřejmě žádoucí, aby se zaměstnavatelé těmto výzvám kvalifikovaně bránili už od počátku a předešli tak vzniku povinnosti takové náklady léčení pojišťovnám refundovat. Naše kancelář Vám v této oblasti samozřejmě velmi ráda poskytne podporu.