###

AKTUALITA

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí také u jednotek v rodinných domech


27/11/2019

Prvního listopadu vstoupila v účinnost novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje stávající osvobození od daně z nemovitých věcí u prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytovým jednotkám také na jednotky v rodinném domě. Potřeba této novely vyvstala v souvislosti se vzrůstajícím trendem vymezování jednotek v nově vybudovaných rodinných domech, zejména v oblastech, kde zástavba bytových domů není územním plánem povolena. Daňová úleva se přitom dle dosavadní úpravy mimo bytové jednotky vztahuje také na první úplatné nabytí vlastnického práva k rodinnému domu.

Na jednotky vymezené v rodinném domě nebylo zákonným opatřením doposud pamatováno zřejmě z důvodu, že v minulosti docházelo k takovému vymezení spíše výjimečně, zejména v souvislosti s majetkovým vyrovnáním v rámci dědického řízení. Novela tak má za cíl sjednotit podmínky pro osvobození jednotek v bytových a rodinných domech, přičemž důvodová zpráva novely výslovně doplňuje, že osvobození pro rodinné domy má být poskytnuto bez ohledu na to, zda je nabýván podíl na nemovité věci či jednotka.