###

AKTUALITA

Navýšení základní sazby minimální a zaručené mzdy a náhrad za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání


15/1/2020

S účinností od 1. 1. 2020 došlo k navýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, a to z částky 79,80 Kč/hod. na částku 87,30 Kč/hod., resp. z částky 13.350 Kč/měsíc na částku 14.600 Kč/měsíc. S tím souvisí i navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací nově v rozmezí od 87,30 Kč/hod. do 174,60 Kč/hod., resp. od 14.600 Kč/měsíc do 29.200 Kč/měsíc.

Dochází rovněž ke zvýšení náhrad za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu či nemoci z povolání, a to stejně tak pro pozůstalé po zemřelých zaměstnancích. Od. 1. 1. 2020 se totiž zvyšuje průměrný výdělek, ze kterého jsou náhrady vypočteny. Tento průměrný výdělek (nikoliv samotná náhrada) se nově zvyšuje o 5,2 % a k tomu se přidá navíc 151 Kč. Valorizace se uplatní u zaměstnanců, popř. pozůstalých, kterým vznikl nárok na náhradu do 31. 12. 2019.