###

AKTUALITA

Sjednocení některých kategorií paliv u bioplynových stanic


21/2/2020

Dnem 1. 1. 2020 nabylo účinnosti cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 z 26. 9. 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro nadcházející rok. V této souvislosti dochází také ke zrušení kategorie AF2 a AF1, jak tyto vstupy definuje vyhláška č. 477/2012 Sb., a ke sjednocení kategorie biomasy a procesu jejího využití na jednotnou kategorii AF, a to především pro komplikovanou kontrolu tohoto opatření, snahu přispět k vyššímu využívání udržitelných paliv, lepší distribuci odpadů a optimalizaci dovozní vzdálenosti vstupů, jak vyplývá z odůvodnění Energetického regulačního úřadu v rámci vypořádání připomínek k návrhu uvedeného rozhodnutí. V důsledku uvedeného sjednocení vstupů paliv tak mohou bioplynové stanice, využívající vstupy kategorie AF2, pobírat vyšší částku podpory obnovitelných zdrojů, a to za předpokladu naplnění dalších relevantních podmínek, tj. zejména data uvedení výrobny do provozu či uplatnění užitečného tepla v minimální stanovené úrovni.