###

AKTUALITA

UPDATE: KORONAVIRUS – DALŠÍ ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ


10/3/2020

Vážení klienti,

v pátek (6. 3. 2020) jsme Vám přinesli informace o mimořádném opatření vydaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky týkajícím se povinné karantény občanů, kteří se do České republiky vrací z Itálie. S ohledem na praktické aspekty implementace původního nařízení však hned v sobotu (7. 3. 2020) došlo ze strany Ministerstva k několika změnám, které jsou stěžejní zejména pro klienty, kteří dovážejí zboží z/do Itálie nebo při tranzitu jejím územím projíždějí. Základní body jsme tedy pro Vás opět shrnuli níže:

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví

Nově se povinná karanténa vztahuje na osoby s přechodným a trvalým pobytem v ČR pobývající v ČR nad 90 dní nebo zaměstnané na území ČR, které se v období od 7. 3. 2020 vrátili z pobytu na území Itálie, tedy nikoliv pouze na osoby s trvalým pobytem v ČR; Vzhledem k jazykové nepřesnosti označení určeného okruhu osob však není jasné, zda se karanténa vztahuje na všechny osoby pobývající v Česku déle než 90 dní či zde zaměstnané nebo pouze na ty, kteří mají povolen přechodný či trvalý pobyt. S ohledem na skutečnost, že nebyl poskytnut oficiální výklad ze strany MZ ČR, doporučujeme opatření dodržovat u všech skupin;

Z této povinnost jsou vyjmuti řidiči nákladní dopravy (při transitu před území Itálie nebo při přepravě/nakládce/vykládce zboží na území Itálie), kterým je však nařízeno:

▪ mít při nakládce/vykládce respirátory třídy FFP2 a FFP3;

▪ maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem v Itálii;

▪ mít vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelnému očištění rukou;

Ode dneška, tedy od 10. 3. 2020, také platí karanténa na území celé Itálie, nicméně z vyjádření Ministerstva zahraničí plyne, že by se toto opatření prozatím nemělo na řidiče kamionové dopravy vztahovat.

Doporučujeme tedy v případě, že se opatření dotkne Vašich zaměstnanců přijmout výše uvedená opatření a vybavit je vyžadovanými ochrannými pomůckami.

Zároveň i přesto, že zákon tento postup standardně neumožňuje, je v současné chvíli ze strany OSSZ přijata praxe zpětného uznání karantény. Pro zaměstnavatele by tedy nemělo být rizikové, aby zaměstnanci propláceli náhradu mzdy jako při karanténě již od prvního dne jejich absence v důsledku opatření MZČR přesto, že lékař zaměstnance o karanténě rozhodl až později (pokud tak učinil se zpětnou účinností).

V případě, že budete mít jakékoliv další otázky, samozřejmě je pro Vás rádi zodpovíme.