###

AKTUALITA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA ODKLAD SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ AŽ NA PŮL ROKU


8/4/2020

Ve včerejších večerních hodinách poslanecká sněmovna schválila vládní návrh nového zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Spotřebitelům i podnikatelům bude umožněno bez poplatku zažádat o odložení splátek obecně u úvěrů sjednaných a čerpaných před 26. 3. 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020 a čerpaných po tomto datu. Odklad splátek se nicméně nedotýká mj. kreditních karet, kontokorentních a revolvingových úvěrů, či operativních leasingů, popř. úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. 3. 2020 se splácením dluhu v prodlení delším než 30 dnů. Odklad splátek je možné využít pro dobu do 31. 10. 2020, nebo v kratší době do 31. 7. 2020. Při přerušení úhrady splátek uhradí živnostníci splátky jistiny a sjednaných úroků později. V případě podnikatelů - právnických osob odklad splátek platí pro jistiny úvěrů, úroky ve sjednané výši se uhradí v původních termínech. Oznámení o využití ochranné doby musí obsahovat prohlášení dlužníka, že má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního dopadu pandemie COVID-19 na dlužníka, a označení úvěru, kterého se oznámení týká, jinak platí, že se oznámení týká všech úvěrů sjednaných mezi dlužníkem a bankou.

K projednání návrhu senátem by mohlo dojít již ve čtvrtek 9. 4. 2020. V případě jeho schválení zákon nabyde účinnosti dnem jeho vyhlášení.