###

AKTUALITA

Koronavirus Update


24/4/2020

Vážení klienti,

níže Vám zasíláme shrnutí k posledním přijatým opatřením vlády, která přijala v souvislosti s šířením koronaviru.

Vláda mj. rozhodla o úpravě volného pohybu osob, návratů a vstupu na území České republiky a změně v uvolňování podnikatelských a dalších činností.

ZRUŠENÍ ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB

S účinností od pátku 24. 4. 2020 (00:00 hod.) se mění pravidla pro pohyb a pobyt osob na veřejnosti.

Vláda zrušila zákaz volného pohybu osob na veřejnosti. Dosud lidé teoreticky mohli docházet v podstatě pouze do zaměstnání, obchodu, či k lékaři, nyní jsou tato omezení zrušena. Nadále je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření k zamezení šíření nákazy.

S účinností od pondělí 27. 4. 2020 (00:00 hod.) se mění pravidla pro vstupy / návraty osob na území České republiky.

Uvolnění zákazu se týká rovněž cestování za hranice, a to i za účelem dovolené. Vláda rozšířila okruh cizinců, kteří mohou za stanovených podmínek vstoupit na území České republiky.

Nově budou mj. moci přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud svůj důvod cesty doloží a prokáží se negativním testem na koronavirus ne starším 4 dny.

Obdobně při návratu na území České republiky se budou muset občané a cizinci s oprávněním pobytu na našem území buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus (starým maximálně 4 dny), nebo budou nuceni strávit 14 dní v karanténě.

Provedení testu si osoby zajistí samy na vlastní náklady.

Pendleři obecně budou moci překračovat státní hranice každý den, pokud se každých 14 dní prokážou negativním testem na koronavirus ne starším 4 dny. Ruší se tedy povinnost cestovat ve 14denních cyklech.

UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Dle nově přijatých opatření dojde k uvolňování podnikatelských a dalších činností s dřívějšími daty. Níže naleznete harmonogram uvolnění jednotlivých činností.

PONDĚLÍ 20. 4. 2020

• řemesla s provozovnou (konkrétní rozpis řemesel zde)

• farmářské trhy a další venkovní trhy a tržiště

• autobazary a autosalóny

• venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců v menších skupinách (za stanovených podmínek)

• svatby do 10 lidí (za stanovených podmínek)

PÁTEK 24. 4. 2020

• bohoslužby do 15 osob (za stanovených podmínek)

• zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání do 10 osob (za stanovených podmínek)

PONDĚLÍ 27. 4. 2020

• provozovny do 2.500 m2 včetně turistických center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5.000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

• autoškoly

• posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

• knihovny

• zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)

PONDĚLÍ 11. 5. 2020

• všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek)

• provozovny nad 2.500 m2, které nejsou v nákupních centrech

• restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

• holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby

• muzea, galerie, výstavní síně

• zámky, hrady. Skanzeny (venkovní prostory)

• venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti

PONDĚLÍ 25. 5. 2020

• restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory

• hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)

• taxislužby (dosud nepovolené)

• živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)

• divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity (za stanovených podmínek)

• kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován)

• zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku

• zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

• svatby (za stanovených podmínek)

ČERVEN 2020

Ostatní činnosti budou uvolňovány v průběhu června podle aktuální epidemiologické situace.